dag 347 Een beschuldiging naar een ander is een beschuldiging naar mijzelf.

Ik zag hoe ik een ander ergens van beschuldigde zonder het terug te nemen naar mijzelf.

Er gebeurde het volgende. Kortgeleden zijn we verhuisd van een groot huis naar een klein appartement, waarbij we voorlopig onze huisraad die we wilden bewaren achter konden laten in onze garage. Omdat dit een voorlopige oplossing was ging ik van tevoren op zoek naar een definitieve plek om onze spullen te bewaren en vond een garage op het internet die te huur werd aangeboden. Mijn man en ik gingen kijken en waren erg tevreden met wat we daar aantroffen, een mooie schone afsluitbare garage. Toen wisten we nog niet wanneer de verhuizing plaatsvond en spraken af nog contact op te nemen wanneer we onze spullen zouden overbrengen. Dit duurde allemaal langer dan verwacht en ik vroeg mijn man nog eens de persoon te vertellen hoe het er voor stond. Nadat het gesprek had plaatsgevonden vroeg ik hem of we niet vast wat een som geld moesten storten op zijn rekening zodat onze reserving bevestigd was maar mijn man vond het niet nodig.

Inmiddels is het een paar maanden geleden dat we het eerste contact hebben gehad en kregen we te horen dat de garage verhuurd was. Ik heb ondertussen een paar keer aangedrongen contact te zoeken maar mijn man heeft niet gebeld.

Ik was boos over het gebeurde, ik kan niet meteen een dergelijke plek vinden. In eerste instantie vond ik dat ik gelijk had mijn man hiervoor te beschuldigen, maar toen ik de interviews hoorde liet ik het gebeuren nog eens de revue passeren en zag mijn eigen tekortkomingen waarvoor ik zelfvergevingen schrijf.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan X ervan te beschuldigen nalatig te zijn in het contact met de verhuurder van de garage zonder de beschuldigingen terug te nemen naar mijzelf, introspectie te doen en hiervoor zelfverantwoording te nemen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan geen zelfverantwoording te nemen in dit geval van de garage omdat ik alle verantwoording over heb gelaten aan mijn man omdat hij beter Kroatisch spreekt en ik het idee/geloof heb dat dit een mannenaangelegenheid is.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan bang te zijn zelf contact op te nemen omdat ik de taal niet goed genoeg beheers.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan te denken en te geloven dat er mannenaangelegenheden zijn in plaats van te zien dat man en vrouw gelijk zijn en dat ik zelf het bankrekening nummer had kunnen vragen en geld had kunnen overmaken zodat de reservering bekrachtigd zou zijn, waarin ik mezelf vergeef toegestaan en aanvaard te hebben te denken dat een vrouw minder is dan een man.

Ik vergeef mijzelf dat ik niet heb geaccepteerd en toegestaan te zien/begrijpen/realiseren dat in iedere beschuldiging die ik uit naar de ander uiteindelijk een beschuldiging is naar mezelf zoals is uitgelegd in bovenstaande Eqafe interview zodat ik het terug kan nemen naar mijzelf.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan teleurgesteld te zijn in mijzelf dat ik de ander heb beschuldigd en het niet teruggenomen heb naar mijzelf, waarin ik mezelf vergeef dat ik heb aanvaard en toegestaan overtuigd te zijn van mijn beschuldiging.

Als en waneer er een gedachte opkomst van een beschuldiging naar een ander, hoezeer ik er ook van overtuigd ben dat mijn beschuldiging gerechtvaardigd is dan stop ik en adem. Ik realiseer me dat ik iedere beschuldiging terug kan nemen naar mijzelf en hiervoor zelfvergeving kan schrijven of uitspreken.
Ik ga met mijzelf de verbintenis aan bij iedere beschuldiging introspectie te verrichten en zelfverantwoording te nemen.

 

 

 

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

dag 346 De goede persoonlijkheid vs de slechte

In deze blog wil ik een dag beschrijven waarbij de ene reactie na de andere reactie plaatsvond omdat ik mezelf geen richting gaf na de eerste gebeurtenis.

Met mijn dochter en kleindochters stond ik te wachten voor de ferryboot nadat we een weekendje weggeweest waren. Er stond een rij mensen te wachten en wij sloten aan. Op een gegeven moment kwam er een stroom mensen op gang die van alle kanten probeerden vooraan te komen en werd er geduwd en getrokken. Mijn ergernis begon te groeien. Toen we uiteindelijk op de boot waren aangekomen namen we plaats aan een tafeltje waar twee banken tegenover elkaar stonden. Mijn dochter nam plaats op de ene bank en ik op de andere waar reeds een dame zat. Ze vroeg me op te staan want ze zei dat de bank bezet was. Omdat je geen plaats kunt reserveren vond ik het een oneerlijk verzoek en de gedachte kwam op dat ze zich ook snel een weg door de mensenmassa had gebaand en nu de plaats voor anderen bezet hield. Ik weigerde op te staan en de dame werd boos en ook ik schoot in een reactie van oneerlijkheid. Mijn dochter schaamde zich en vroeg ergens anders te gaan zitten en ik voldeed aan haar verzoek. Met wat geschuif kon ik bij haar op de bank plaatsnemen.

Later toen we waren aangekomen zouden we nog een hapje eten in de stad. Ik zou trakteren en X die mijn dochter en kinderen ophaalde at mee. Toen we allemaal de kaart hadden bestudeerd kwam de kelner onze bestelling opnemen maar X bleef nog heel lang treuzelen met het maken van zijn keuze, iets wat ik al eerder had gezien bij een vorig samenzijn. De kelner (meisje) bleef eindeloos wachten tot ik zei tegen X dat het allemaal wel erg lang duurde en X hakte de knoop door. Ik vind dit onbeschoft gedrag.
Later na het eten probeerde een van mijn kleindochters ons te manipuleren door te zeggen dat ze bij me wilde slapen (na een heel weekend samenzijn) en zei dat ze bij mensen wilde zijn die Nederlands praten. Ze probeert ons wel vaker uit maar ik negeerde het. Mijn dochter vertaalde dit voor X die een grapje maakteen zei dat je van Nederlanders niets kon verwachten omdat die niets willen geven. Toen werd ik hels en zei tegen X dat ie niet zoiets kon zeggen bij de kinderen. Hij was gepikeerd en zei dat hij zo nooit grapjes kon maken. Ik voelde me gekwetst en weer werd mijn idee van de goede persoon in het gedrang gebracht, ik was immers degene die trakteerde.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan gefrustreerd te zijn toen ik in de rij stond en mensen begonnen van alle kanten voor te dringen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan me te irriteren als ik in Kroatië in een bus of boot stap er vol ongeduld wordt geduwd om als eerste binnen te komen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan boos te worden als de bank waar ik op wil gaan zitten volgens een dame bezet wordt gehouden omdat iedereen vrij is om te gaan zitten waar hij wil.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan in een polariteit te participeren van de goede persoonlijkheid die vindt dat ze het recht heeft op een plaats versus de slechte persoonlijkheid die wordt gezien door de dame.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan in een boze, gefrustreerde bui te blijven hangen nadat het incident heeft plaatsgevonden.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mijn dochter te willen pleasen door toch op te staan en een andere plek te zoeken in plaats van te blijven zitten.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan als gevolg van het incident op de ferry geïrriteerd te zijn en deze irritatie te laten voortbestaan als X de kelner lang laat wachten in plaats van stabiel uit te leggen dat het volgens mijn opvoeding en normen- en waardensysteem niet kon om een kelner zo lang te laten wachten terwijl het leek alsof we al wisten wat we zouden bestellen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan X te manipuleren door hem op zijn plaats te zetten als gevolg van de voortdurende backchat.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan wraak op X te willen nemen dat ik bakzeil had gehaald met de dame op de ferry.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mijzelf als de goede persoonlijkheid te zien omdat ik trakteerde en toen er ten koste van mij en het Nederlandse volk grapjes werden gemaakt over gierigheid in een polariteit terecht te komen van de slechte persoonlijkheid.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan een zelfdefinitie te hebben van de goede persoonlijkheid om mezelf als goed te zien vanuit mijn eigen waardensysteem zonder te kunnen zien dat de ander zijn eigen waardensysteem heeft dat hiërarchisch van aard is.

Als en wanneer mijn goede persoonlijkheid in twijfel wordt getrokken of onder vuur wordt genomen door wie of wat dan ook dan stop ik en adem. Ik realiseer me dat ik door deze situaties in een polariteit participeer.
Ik ga met mezelf de verbintenis aan een rode vlag te plaatsen op het moment dat ik denk dat ik iets goed doe, de goede persoonlijkheid leef, mezelf te vertragen, te ademen en zelfvergeving uit te spreken.

De woorden die ik wil leven zijn: zelfeerlijkheid, kalm, iets niet persoonlijk nemen.

 

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , , , | 2 reacties

dag 345 Mezelf minder voelen door vergelijking

Ik volg sinds een paar jaar de DIP lessen van Desteni (Desteni I Process) en ik ben nu met mind constructs bezig. Bij het schrijven van een mind construct ga je een patroon ontrafelen wat je recent bent tegengekomen en kijk je terug in je leven wanneer dit zich eerder heeft voorgedaan, waarop je hier zelfvergeving doet en waarna je later dit patroon gecorrigeerd  in ‘echte tijd’ loopt.

Het patroon waar ik nu mee bezig ben is: mezelf minder voelen door vergelijking en deze week zag ik dit weer de kop opsteken.

Dagelijks loop ik naar een park waar ik de hond uitlaat en daar zijn dan een stuk of wat andere mensen die daar zitten te praten in de schaduw terwijl de honden aan het rennen en spelen zijn.

Ik heb gezien als er slechts één persoon zit is, ik geen probleem heb om een gesprek te voeren omdat ik vooral luister en korte antwoorden geef. Maar op het moment er meerdere mensen aanwezig zijn en de gesprekken over en weer gaan in het Kroatisch, soms erg snel en binnensmonds ik dichtklap en ik mezelf isoleer. Ik vergelijk me dan met de anderen die met gemak converseren in hun eigen taal en hierdoor voel ik me inferieur en zeg niets meer. Ik ben dan bang de kern van het verhaal te missen, om domme dingen te zeggen of om fouten te maken.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mezelf te vergelijken met anderen die als geboren Kroaten een gesprek voeren en mezelf hierin inferieur te voelen als ik zie dat ik de taal niet goed bemachtig en niet alles begrijp wat er gezegd wordt.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan niet te zien, begrijpen, realiseren dat ik onmiddellijk in een vergelijking met anderen ga in plaats van direct zelfvergeving toe te passen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan bang te zijn fouten te maken in het Kroatisch, bang te zijn de kern van het gesprek te missen of een verkeerde interpretatie te hebben waarin ik zal zeggen dat kant noch wal raakt.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan me niet als een gelijke beschouw maar minder dan omdat ik geen vloeiend Kroatisch spreek.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan me te schamen dat ik in die 5 jaar dat ik hier woon niet veel vooruitgang heb geboekt met het leren van Kroatisch.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan te denken dat ik alleen maar mag spreken als ik foutloos Kroatisch spreek.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan te denken dat ik de taal nooit zal leren.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan dicht te klappen en mezelf te isoleren omdat ik me minder voel in plaats van mezelf te expanderen en deel te nemen aan het gesprek dat gaande is.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan tijdens een gesprek met meerdere personen af te haken en de interesse te verliezen in plaats van mezelf te pushen en bij de les te blijven zodat ik allicht iets kan opsteken.

Als en wanneer ik in een vergelijkingspatroon stap waarin ik me inferieur of superieur voel dan stop ik en adem. Ik realiseer me dat ik dit patroon al heel lang volg en me hier nu ik me bewust ben van dit patroon, het kan stoppen. Ik ga met mijzelf de verbintenis aan me gewaar te zijn in het dagelijks leven van iedere vergelijking en het woord gelijkheid te leven.

Als en wanneer ik in een situatie ben waarbij meerdere mensen praten dan stop ik en adem. Ik realiseer me dat ik allicht iets kan bijdragen aan het gesprek en in ieder geval nieuwe woorden kan leren. Ik ga met mijzelf de verbintenis aan mezelf uit te spreken, hoe gebrekkig het ook mag klinken en mijn kennis uit te breiden.

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

dag 344 Wat coaching met een paard reflecteert, zelfvergevingen

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan bang te zijn voor paarden als een patroon dat ik heb gekopieerd van mijn moeder die zelf bang was van paarden, waarin ik mezelf vergeef dat ik heb geaccepteerd en toegestaan bij de eerste ontmoeting met een paard bang, onzeker te zijn en mezelf klein en kwetsbaar te voelen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan aanwijzingen te verwachten van de coach, die mij slechts observeerde waarin ik onzeker was, niet wist wat ik moest aanvangen met het paard Lizzy omdat ik nog nooit een paard aangeraakt had en waarbij ik nog nooit zo dichtbij een paard durfde te benaderen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan me afgewezen te voelen als ik Lizzy streel en zij haar hoofd van me afwendt, waarin ik iets terug wil ontvangen, een dankbaarheid naar mij toe verwacht.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan dankbaarheid van een paard te wensen in plaats van mezelf de dankbaarheid te geven dat ik hier mag zijn met haar en te genieten van het strelen van haar huid en manen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan op zoek te zijn naar succes in de vorm van genegenheid van het paard als teruggave van mijn strelen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan te denken voor wat hoort wat in plaats van vertrouwen in mezelf te hebben.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan te denken dat het me allemaal te lang duurt, dat ik wil opgeven en dat ik de hele sessie liet voortduren omdat Amber mij observeerde en ik haar niet wilde teleurstellen door het op te geven.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan op te geven als ik denk dat mijn werkwijze geen succes heeft, waarin het voor mij betekent dat Lizzy haar hoofd naar mij toedraait en laat merken dat zij mijn strelingen waardeert.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan me afhankelijk van Lizzy op te stellen en wacht op appreciatie van haar kant in plaats van appreciatie naar mijzelf te hebben.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mijzelf niet te waarderen maar de waardering van een ander mens of dier te willen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mijzelf te vergeten in de aanraking met het paard maar steeds gefocused te zijn op de toenadering van Lizzy naar mij.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mezelf te veroordelen geen leiderschap te bezitten omdat Lizzy onvermurwbaar blijft staan als ik haar mee wil nemen aan haar leidsel.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan bang te zijn aan haar leidsel te trekken omdat ik denk dat ik haar boos kan maken, waarin ik mezelf vergeef dat ik heb geaccepteerd en toegestaan grip op haar te willen krijgen, in plaats van een en gelijk met haar te staan.

Als en wanneer ik nog een keer een coaching met een paard mag hebben of in aanwezigheid van een paard ben, dan stop ik en adem. Ik realiseer me dat ik niets van het paard hoef te verwachten, geen respons hoef te krijgen toch hier aanwezig te zijn, te ademen en zelf te genieten van het samenzijn met het paard.

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

dag 343 Wat coaching met een paard reflecteert

Vorige week heb ik een sessie gehad met het paard Lizzy. Amber die de beroepsopleiding voor gecertificeerde paardencoach doet, begeleidde me.
Voordat ik aan de beurt was ging een ander mij voor en ik liep wat rond op het terrein. De paarden beangstigden me, zo groot en hoog en ik voelde me klein en kwetsbaar. Wat ook meespeelde was dat mijn moeder me ontelbare keren had verteld dat ze bang was voor paarden en dat ik die angst van haar me eigen had gemaakt, ik dacht dat je voor paarden bang moest zijn. Ik had al wat zelfvergeving gedaan op mijn angst en ik denk dat ik het daarom wel aandurfde om de stal binnen te gaan.
Ik verwachtte aanwijzingen van de coach maar deze bleef slechts observeren wat er gebeurde, wat mij erg onzeker maakte. Wat moest ik in godsnaam doen? Ik vroeg haar wat te doen en ze vertelde me dat ik eerst maar eens moest proberen kennis te maken met het paard. Voorzichtig begon ik Lizzy te strelen, eerst op haar flank, later ook haar hoofd, hals en neus. Lizzy draaide haar hoofd om en bleef de andere kant opkijken. Ik voelde me genegeerd maar bleef haar strelen. Soms draaide ze haar hoofd naar mij om en dan voelde ik me geaccepteerd door haar, maar snel wendde ze haar hoofd weer af. Dit duurde zo een periode voort, dit leek me heel erg lang te duren zonder dat ik het gevoel had succes te hebben, ik zocht naar acceptatie van haar. Ook kwam de gedachte op dat het niet loyaal was van haar naar mij, ik deed immers mijn best contact met haar te maken, haar te strelen, lief voor haar te zijn en ik wilde hiervoor iets terug krijgen.

Af en toe wierp ik een blik op de coach die slechts bleef observeren. ik denk dat ik het eerder had opgegeven als Amber er niet was geweest, nu bleef ik mijn best doen om toch een succesje te behalen in de vorm van genegenheid naar mij toe.
Op een gegeven moment toen ik vond dat het allemaal te lang had geduurd en waarin ik het opgaf, vroeg ik Amber of ik nog iets anders kon doen met Lizzy. Ze vertelde dat ik haar misschien rond zou kunnen leiden, ik mocht zelf kiezen, aan het leidsel of aan een touw. Ik koos voor het leidsel omdat ik dacht meer grip op haar te krijgen. Toen ik het leidsel voorzichtig vastpakte en haar mee wilde trekken bleef Lizzy onvermurwbaar staan op de plaats waar ze stond, ze verzette geen mm. Ik deed een paar pogingen, ik durfde niet harder te trekken omdat ik bang was dat ze boos zou worden op me en me misschien pijn zou kunnen doen. Ik ontdekte dat er totaal geen leiderschap in mij schuilde en weet dit aan het feit dat ik met een paard te doen had en niet met bijvoorbeeld een hond waar ik me meer vertrouwd mee voel.
Ik moet bekennen dat ik sinds 6 maanden een jonge hond heb die totaal niet naar mij luistert en die ik paai met hondensnoepjes om hem te laten komen, dus dat is een excuus.

Het was een mooie ervaring om voor het eerst zo dicht bij een paard te staan en haar lichaam nauwkeuriger te observeren en om haar te strelen en om mijn angst te overwinnen dit te doen.

In mijn volgende blog zal ik zelfvergeving schrijven over de emoties die ik voelde tijdens deze sessie.

 

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

dag 342 Anderen en mijzelf beoordelen op uiterlijk

Recentelijk luisterde ik naar een Eqafe interview in de serie Fears en Fobies: Self-Judgement and Fear of Abusing Children en hiervoor wil ik zelfvergeving toepassen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan kinderen te beoordelen op hun uiterlijk en angst te hebben dat hun puurheid, onschuld en schoonheid door anderen misbruikt wordt, waarin ik mezelf vergeef dat ik heb geaccepteerd en toegestaan zelf de misbruiker te zijn voor het hebben van deze gedachten.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan in een reactie van angst, afschuw en afwijzing te zijn als ik jonge kinderen gekleed zie als volwassenen, met make-up en sexy kleding die volwassenen immiteren omdat ik bang ben dat dit aanleding kan en zal geven aan volwassenen om kinderen te begeren en te misbruiken.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mijzelf te veroordelen dat ik in een reactie kom van angst, afschuw en afwijzing bij het zien van jonge kinderen die sexy kleding dragen, sexy bewegingen maken die ze gekopieerd hebben van videoclips of meedoen aan talentenjachten of modeshows.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan volwassenen te beoordelen op hun uiterlijk, in positieve zin of negatieve zin en die gedachte hierin te onderdrukken zonder mijzelf te vergeven en te corrigeren.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan in een patroon te stappen van het beoordelen en veroordelen van iemand’s uiterlijk, zoals hun kleding, figuur, gezicht, lengte, breedte, gewicht waarin ik mezelf vergeef dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mijn eigen beoordelingen te projecteren op anderen om zo niet naar mijzelf te kijken die ik beoordeel.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mijn uiterlijk te beoordelen en te veroordelen bij het zien van mezelf, een spiegelbeeld van mijzelf of het zien van mezelf in een etalageruit.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mijn uiterlijk al van kindsaf aan te veroordelen waarbij ik een beeld van mezelf krijg dat ik naar school loop, mijzelf in een winkelruit zien en mijn uiterlijk veroordeel als zijn te dik en het hebben van een holle rug.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mensen op hun uiterlijk te beoordelen in plaats van verder te kijken en te zien wat zij in wezen zijn.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mezelf te misbruiken door mezelf en anderen te beoordelen op hun uiterlijk, waarin ik mezelf vergeef dat ik heb geaccepteerd en toegestaan dit misbruik van gedachten en beoordelen mezelf kwalijk te nemen en zo in een vicieuze cirkel te komen waarin ik blijf ronddraaien.

Als en wanneer ik zie dat ik mezelf, een volwassene of een kind beoordeel op zijn uiterlijk, dan stop ik en adem. Ik realiseer me dat ik mezelf en anderen misbruik door in dit patroon te stappen.Ik ga met mijzelf de verbintenis aan zelfvergeving toe te passen en in plaats van de beoordeling zal ik een woord leven dat me assisteert en ondersteunt.

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

dag 341 Misbruik (2)

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan het ongelooflijk te vinden dat er mensen bestaan die kinderen zoveel lichamelijke en emotionele pijn kunnen doen, daar genot uit krijgen en kinderen bedreigen met de dood zodat ze hun leven lang angst hebben.

Ik vergeef mijzelf dat ik niet heb geaccepteerd en toegestaan te zien/begrijpen/realiseren dat een door ieder en ook door mijzelf gerespecteerd gezin tot zulke gruwelijke daden in staat is en dat niemand zich daarvan bewust was.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan me zo schuldig te voelen nu ik weet wat mijn beide kinderen is aangedaan.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan dat ik mijn kinderen niet heb beschermd tegen deze verschrikkelijke mensen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan verbijsterd te zijn als ik nieuwe herinneringen hoor van mijn kinderen met name dat de buurvrouw blijkbaar genoot van het misbruik.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan bang te zijn nieuwe herinneringen te horen van mijn kinderen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en  toegestaan te denken weer terug bij af te lijken na het horen van nieuwe herinneringen betreft mijn emoties.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan bang te zijn niet diep te kunnen gaan met het vergeven van mijn emoties en dat de hele toestand mijn lichaam beschadigd of dat ik ziek word.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan het naadje van de kous te willen weten en hierdoor mijn gedachten te zijn, die mij emotioneel maken.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan het mezelf kwalijk te nemen dat ik niet heb gezien dat er iets erg mis was met mijn kinderen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan twee kinderen op de wereld te hebben gezet, waarvoor ik het allerbeste voor wilde maar te denken hier volkomen in gefaald lijk te hebben.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan zo boos te zijn dat er programma’s in deze wereld zijn geplaatst die mensen het plezier geven om kinderen te pijnigen en doodsbang te maken.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan verdrietig te zijn om wat mijn kinderen is aangedaan waarin ik geen idee had dat zulke zaken bestonden, laat staan dat ik een idee kreeg wat zich een paar meter bij mij vandaan afspeelde.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan me schuldig te voelen dat ik met de mensen die mijn kinderen misbruikt hebben gegeten, gedronken en gelachen heb terwijl mijn kinderen in doodsangst waren.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan te wensen dat ik hun pijn kon overnemen omdat ik me verantwoordelijk voel voor hun welzijn, maar te zien/begrijpen/realiseren dat dit onmogelijk is en dat ik alleen mijn eigen pijn kan vergeven.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mezelf al heel lang af vragen wat er toch is misgegaan en dat nu alle kwartjes vallen nu ik de waarheid van deze hel heb vernomen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan me uitgeput en zwak te voelen nu ik heb gehoord wat er is gebeurd met mijn kinderen in plaats dat ik een stabiele factor ben en hun de ondersteuning geef die ze nodig hebben.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan me te schamen als ouder.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan niet te zien/begrijpen/realiseren dat de herinneringen dat de plaatjes in de geest opkomen en niet de werkelijkheid zijn van wie ik nu ben en wie zij nu zijn.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mezelf te verliezen in de beelden/gedachtes die opkomen in plaats van de keuze te maken mezelf niet te verliezen in die beelden die opkomen, maar te weten wie ik ben die hier aanwezig is in en als mijn lichaam en huidige fysieke realeit.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan een hel van deze aarde te maken in plaats van een hemel op aarde waar ieder in eenheid en gelijkheid mag leven.

Ik realiseer me dat nu deze dag miljoenen kinderen blootgesteld worden aan verkrachting, honger, angst, vernedering en dat ik deze emoties onderdruk in mij en me machteloos voel om hier iets aan te veranderen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan me machteloos te voelen voor alle kinderen die misbruikt worden en snel doorscroll als ik berichtgeving hier over lees.

Als en wanneer er gedachtes/ideeën/plaatjes/emoties opkomen die te maken hebben met het verleden en het misbruik van mijn kinderen, dan stop ik en adem. Ik realiseer dat ik niet die gedachtes/ideeën/plaatjes/emoties ben maar hier aanwezig kan in en als mijn lichaam als de fysieke realiteit.
Ik ga met mezelf de verbintenis aan te stoppen mezelf te pijnigen en adem door alle herinneringen/plaatjes heen tot ik me weer stabiel voel, eventueel ga ik een wandeling maken met de hond of een andere bezigheid waarbij ik weer in mijn fysieke gewaarzijn kom.

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

dag 340 Misbruik

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan andere mensen blindelings te vertrouwen, waarin ik mezelf vergeef de signalen die ik kreeg niet te vertrouwen, dus uiteindelijk mezelf niet vertrouwde, maar geloofde in de persoonlijkheid die geboden werd door de buurman.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan de signalen die ik kreeg niet te onderzoeken maar in plaats daarvan het goed te praten voor mezelf zodat ik geen onderzoek hoefde te doen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan dat een signaal van een vriendin die mij vroeg wat er aan de hand was toen ze x voor de eerste keer zag te negeren en weg te wuiven.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan me schuldig te voelen voor het vertrouwen in iemand die hier zoveel misbruik van heeft gemaakt.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan me schuldig te voelen zo’n slechte moeder te zijn geweest.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan te denken en te geloven dat ik een slechte moeder ben geweest omdat ik zo weinig gecommuniceerd heb.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan me schuldig te voelen dat x zo moest lijden door mijn onwetendheid en labielheid.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan de mening te hebben om mezelf een labiele vrouw te vinden, nadat ik er achter ben gekomen wat zich in het verleden heeft afgespeeld, waarin ik mezelf verneder en verminder om iets waar ik me totaal niet van bewust was.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan steeds allerlei herinneren naar boven te halen waarvoor ik mezelf nog schuldiger kan voelen dan ik al doe en zo mijn mind de vrijheid geef mezelf gek te maken, waarin ik mezelf vergeef mezelf te saboteren hiermee en het slachtoffer niet de nodige support te geven die hij nodig heeft.

Als en wanneer er herinneringen opkomen van onderdrukte gedachten/herinneringen dan stop ik en adem. Ik realiseer me dat ik niet verder hoef te zoeken naar gedachten die mij nog schuldiger lijken te maken. Ik ga met mijzelf de verbintenis aan te stoppen met het zoeken naar herinneringen maar te ademen en te weten dat ik mij kan stabiliseren en dat dit de ander het meest helpt.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan te denken dat ik het leven van x verpest heb door wat hem is overkomen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan een mens op deze wereld te zetten die ik niet de nodige bescherming heb gegeven.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan te vinden dat ik x gelukkig moest maken en dat ik hierin totaal gefaald heb.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan niet te zien/begrijpen/realiseren toentertijd dat zich zulke gruwelen hebben afgespeeld in mijn omgeving en dat ik x hieraan heb blootgesteld.

Ik vergeef mijzelf dat ik niet heb geaccepteerd en toegestaan te zien/begrijpen/realiseren dat jongens evenveel bescherming nodig hebben dan meisjes.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om mijzelf zo machteloos te voelen nu ik weet wat mijn kind heeft moeten doorstaan dat ik het moeilijk vind om toe te moeten geven dat, deze gruwelijkheden met mijn kind als slachtoffer, een huis verder plaatsvonden waardoor ik nu liever mijzelf saboteer en kastijd dan te zeggen dat ik niets heb gedaan of heb kunnen doen om het verleden van van zoon schoon te vegen en hem het bestaan te schenken wat ik hem toe wens en mij dus niet te realiseren dat ik het verleden niet kan veranderen maar wel mijzelf kan veranderen met behulp van het verleden als mijn leermeester.

Ik vergeef mijzelf dat ik niet heb geaccepteerd en toegestaan te zien/begrijpen/realiseren dat ik mijn verantwoordelijkheid of aandeel hierin met terugwerkende kracht kan goedmaken, waarin ik mijn schuldgevoel wil afkopen.

Als en wanneer ik mijn schuldgevoel wil afkopen door in mijn herinneringen te gaan en dingen goed te willen maken dan stop ik en adem. Ik realiseer me dat ik nu een luisterend oor kan zijn. Ik ga met mijzelf de verbintenis aan mijn kind zo goed mogelijk te ondersteunen door stabiel en kalm te blijven en te stoppen met schuldgevoelens.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan niet te weten hoe ik dit ooit goed kan maken waarin ik weet dat dit goed te maken is maar dat het enige wat mij rest is mijzelf te vergeven en te corrigeren.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan altijd diep in mezelf te hebben geweten dat er iets mis was maar dat ik daar niet naar wilde of durfde te kijken en mezelf niet begreep.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mezelf steeds te saboteren door allerlei gedachten en herinneren te zoeken waarbij ik mezelf kan beschuldigen van onoplettend te zijn geweest.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan in zelfmedelijden te zitten dat ik dat moet meemaken en de pijn moet dragen , waarin ik mezelf vergeef dat ik heb geaccepteerd verdrietig te zijn in plaats van lief voor mijzelf te zijn zodat ik ook de liefde en steun met de ander kan delen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan niet te zien/begrijpen/realiseren dat overal consequenties aan verbonden zijn die zich nu uiten, maar die altijd aanwezig waren.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan de zonden van de voorvaderen te hebben doorgegeven als moeder en hiervan onwetend te zijn geweest en niet de tools had om hier verantwoording voor te nemen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan gedachten te hebben hoe ik de dader kan martelen en pijn doen om hem hetzelfde te laten voelen wat hij bij anderen heeft gedaan, waarin ik mijzelf vergeef dat ik heb geaccepteerd en toegestaan wraak te willen nemen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan anderen pijn te willen doen omdat mij pijn is aangedaan waarin ik mijn eigen pijn wil verdoezelen en niet de nodige aandacht wil geven in plaats van hiervoor verantwoording te nemen, introspectie te doen en zelfvergeving/correctie toe te passen bij iedere herinnering die opkomt.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan te denken dat wraak iets oplost. Waarin ik mezelf vergeef niet toegestaan en aanvaard te hebben mezelf onmachtig te voelen wat mij verlamd, terwijl het enige wat ik kan doen is hier aanwezig te zijn en er te zijn voor het slachtoffer.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan het liefst ieder die de dader kent op de hoogte te willen stellen waarin ik op die manier revanche wil nemen.

Als en wanneer ik wraak / revanche wil nemen dan stop ik en adem. Ik realiseer me dat wraak niet de oplossing voor mijn emoties/zelfslachtofferschap is. Ik ga met mijzelf de verbintenis aan de wraak te stoppen en te zien/begrijpen/realiseren dat zelfslachtofferschap de oorzaak is van het programma dat is doorgegeven in families en dat ik hiervoor verantwoording kan nemen door hier in het moment aanwezig te zijn, mijn slachtofferrolschap te onderzoeken en te beschrijven.

 

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , | 1 reactie

dag 339 Samenwerken als levend woord

loesIk heb bij mezelf vaak irritatie en frustratie gezien als het er op aankomt dat ik het idee heb dat ik niet voldoende geholpen word op het moment dat er allerlei werkzaamheden gedaan moeten worden en ik het niet alleen aan kan. De persoon in kwestie waarvan ik hulp verwacht doet naar mijn mening niets en blijft zitten of maakt zich uit de voeten.
Ik heb mezelf al vaak daarop vergeven en gecorrigeerd maar iedere keer weer steekt het de kop op. Ik kon er maar niet de vinger opleggen.

Totdat ik bedacht een woord te leven wat mij kon ondersteunen in deze kwestie en ik bedacht me dat het woord samenwerken toepasbaar zou zijn.

De hele situatie veranderde, want ik begon met communicatie in plaats van irritatie en frustratie, door simpelweg om assistentie te vragen wanneer dat nodig was. En de persoon was met hart en ziel bereid om me die hulp die te bieden en taken over te nemen. Hij bood zelfs vrijwillig aan om, zonder dat ik het vroeg, taakjes over te nemen.

Dit is een simpel voorbeeld van het leven van woorden, in dit geval ‘samenwerken’.

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , | 1 reactie

dag 338 Mijn netflix verslaving

tvSinds een paar maanden heb ik Netflix op zijn computer geplaatst, nadat ik jarenlang nauwelijks televisie heb gekeken of films heb gezien, slechts af en toe een film op mijn laptop of een serie op televisie.
Nu is het aanbod zo groot en het is me zo makkelijk gemaakt dat ik dag en nacht films en sieres kan bekijken. Het probleem dat ik heb ontdekt is dat ik niet kan stoppen als ik met een serie ben begonnen, ik kijk er veel te veel en ik kijk veel te lang, het lijkt zelfs of ik een deel van de serie zelf ben geworden.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan te denken en te geloven dat ik een Netflix verslaafde ben geworden.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan niet te kunnen stoppen als ik eenmaal met een serie ben begonnen maar net zo lang blijf kijken tot hij beëindigd is.

Ik vergeef  mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan het goed te praten voor mezelf om uren naar series te kijken.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan me te schamen en meschuldig te voelen uren naar series te kijken.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mijn taken die proces gerelateerd zijn te verzuimen door naar series te kijken.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan na iedere aflevering een nieuwe te willen zien om zo in vergetelheid te zijn.

Ik realiseer me dat ik mijn proces met een korreltje zout neem en na een gesprek met mijn buddy er achter ben gekomen dat ik uit overtuiging mijn proces ben begonnen en denk dat toch niets wordt met mijn proces omdat ik er niet 100% voor ga en dat dit gedrag zich al mijn hele leven voordoet door op te geven omdat ik denk dat het toch niets wordt. De achterliggende gedachte is dat ik niet goed genoeg ben.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mijn proces uit overtuiging te zijn begonnen, waarin ik mezelf vergeef dat ik heb geaccepteerd en toegestaan het Desteni I Process voor lief te nemen en niet te zien/begrijpen/realiseren dat het voor mijzelf is.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan iedere afleiding te gebruiken om niet aan mijn proces te werken.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan me niet voor de 100% in te spannen om mijn proces te lopen, omdat ik denk dat ik niet goed genoeg ben.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan in mijn comfortzone te blijven en alles op de manier te doen zoals ik dat altijd heb gedaan in plaats van nieuwe dingen te leven.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan geprogrammeerd te zijn in mijn denkwijze om niet goed genoeg te zijn en af te haken in plaats van mijn comfortzone te verlaten.

Ik vergeef mijzelf dat ik niet heb geaccepteerd en toegestaan mijn weerstanden te zien, te vergeven en er doorheen te gaan om zodoende niet in mijn comfortzones te blijven hangen, in plaats van dit als een uitdaging te zien om mijzelf te ondoen van de programmeringen.

Als en wanneer ik een weerstand zie om mijn proces gerelateerde taken te doen, dan stop ik en adem. Ik realiseer me dat ik in mijn leven al vaak genoeg het bijltje erbij neer heb gegooid, maar dat ik dit nu kan veranderen.
Ik ga met mijzelf de verbintenis aan de verleiding te weerstaan om urenlang naar series te kijken, maar te kijken wat mij tegenhoudt in mijn proces en dit te corrigeren.

Ik ga met mijzelf de verbintenis aan te kijken wanneer ik dit gedaan heb, hoe ik dit anders had kunnen doen en dit toe te passen in nieuwe situaties.

Woorden die ik hierbij ga leven zijn: uit mijn comfortzone stappen, doorzetten,  nieuwe dingen leven, consequent zijn, lief zijn voor mezelf en mezelf te realiseren dat het proces dat ik loop voor mezelf is.

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen