Dag 357 Zelfveroordeling

Deze week kwam ik tot de ontdekking dat ik aan iemand een vraag had gesteld wat bij diegene een immense reactie veroorzaakt had, waar ik zelf weer totaal ondersteboven van was. Het gaat om iemand die dicht bij mij staat en die ik al lang dacht te kennen, maar niets bleek minder waar te zijn.
In het verleden zijn er al vaker reacties geweest bij die persoon door opmerkingen van mij die ik niet de nodige aandacht heb gegeven. Wat ik vaak doe is achterhalen hoe ik het anders had kunnen zeggen, te kijken of ik het in een reactie had gezegd, maar eigenlijk leg ik meestal de schuld bij de ander door te zeggen dat hij/zij het niet zo persoonlijk had moeten nemen en dat ik het helemaal niet zo bedoeld heb. Ik heb daarop zelfvergeving gedaan maar ben nooit echt tot de kern van het probleem gekomen.
En om het bij mezelf te houden gaat het er niet om dat de persoon het persoonlijk neemt maar is het de bedoeling dat ik me in de schoenen van hem/haar plaats en van daaruit diegene benader.  Het is voor mij een shock te beseffen dat ik dacht de persoon te kennen maar dit helemaal niet deed.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan te denken een persoon die dicht bij me staat te kennen en van hieruit diegene te benaderen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan te denken dat ik in de schoenen van de ander kan staan maar dit slechts vanuit de mind doe en niet daadwerkelijk de moeite doe om de betreffende echt te kennen, wat hij/zij voelt, hoe hij/zij denkt, en wat voor ideeën en geloofsovertuigingen diegene er op na houdt.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan te denken bij ieder conflict wat we hebben er met een paar zelfvergevingszinnen vanaf te komen in plaats van het probleem uit te schrijven en op die manier de ander beter te leren kennen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan in shock te zijn als ik hoor wat mijn vragen bij diegene teweeg hebben gebracht, louter omdat ik mezelf niet in die persoon kan verplaatsen en alleen maar naar mijn eigen opinie kijk.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan een vraag uit angst te stellen aan iemand omdat er bij mij een onderdrukte angst is die ik door de ander opgelost wil zien worden.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan in plaats van mijn eigen angsten te zien en te vergeven mijn angst bij de ander neer te leggen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan me te schamen dat ik een ander van zijn stuk breng door lukraak persoonlijke vragen te stellen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mezelf te veroordelen voor het ondoordachte gedrag waarbij ik denk dat ik het had kunnen voorkomen door meer gewaar te zijn van de situatie.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mezelf zo’n ontzettende oen te vinden dat ik er na zoveel jaar achterkom te denken dat ik een persoon ken en niet te zien hoe kwetsbaar iemand kan zijn.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan intens verdrietig te zijn als ik zie hoe ik de ander heb gekwetst in mijn nonchalance.

Als en wanneer ik iets met X moet communiceren of delen dan stop ik en adem. Ik realiseer me dat ieder verkeerd gekozen woord, ieder woord dat niet met gewaar zijn is uitgesproken, ieder woord dat maar enige reactie vertoont grote gevolgen kan hebben voor onze relatie en voor de gemoedstoestand van X.
Ik ga met mijzelf de verbintenis aan mijzelf te verlangzamen en te ademen als ik met X een gesprek begin, of iets aan X schrijf om mezelf in een stabiliteit en gegrondheid te zetten om zo te voorkomen dat ik X zal kwetsen.

Ik ga met mijzelf de verbintenis aan de veroordelingen die eventueel opkomen te vergeven en mezelf te corrigeren totdat ik een communicatie in gelijkheid kan voeren.

Tagged 
Advertenties
Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , | 1 reactie

Dag 356 Een Kinesiologie sessie over schimmeltenen

Na veel gedokter met allerlei middelen om de schimmel te bestrijden onder mijn nagels en onder mijn voeten, zonder enig succes of enige vooruitgang,  heb ik een Kinesiologie sessie aangevraagd en Kim Amourette geraadpleegd.

In een kinesiologie sessie wordt gekeken welke emoties ten grondslag liggen aan de kwaal en in mijn geval werden er woorden aan me gegeven om te herdefiëneren en vervolgens te leven.

De emotie die gevonden werd tijdens het testen had te maken met een aversie tegen werk wat ik verrichtte op 17-jarige leeftijd en naar boven kwam ‘de moederlijke rol’.
Na wat graven zag ik dat ik toentertijd in een gezelschap werkte van alleen mannen en van mij werd verwacht, buiten de administratieve werkzaamheden die ik verrichtte, ik ook moest zorgen voor de koffie en frisdranken. Dat dit hierbij een negatieve associatie had, heb ik nooit gemerkt. Ik ontdekte ook dat de rol die mijn moeder vervulde door mij als respectloos werd gezien, als een ondergeschikte rol, ondergewaardeerd en dat ik hierdoor constant schipper tussen moeheid en enthousiasme in plaats van dat ‘werk’ een natuurlijke uitdrukking van mezelf is.

De oplossing die werd uitgetest is om de woorden ‘dogmatisch’, ‘dictatoriaal’ en ‘steevast’ te herdefiniëren en te leven omdat ik mezelf onderdruk in relatie tot mijn omgeving. In eerste instantie was ik verbaasd om deze woorden te horen maar Kim vertelde me dat deze woorden een zekere macht belichamen in hoe ik mezelf uitdruk in het werk dat ik doe, hetgeen ik in mezelf tot nog toe steeds heb ontkend.

Heel interessant tot zover.

Dogmatisch
dog= hond, ma=moeder, tisch=het is.
meest uitspringend is ma. Een associatie van dog/ma is mijn moeder die wandelt met de honden om zo tot ontspanning te komen.

Woordenboek: streng en onbuigzaam, niet vatbaar voor discussie, opvattingen die niet veranderd kunnen worden, star, volgens de leer, vast, eigenzinnig.

Dogmatisch heeft voor mij een negatieve klank, vooral hoe ik dogmatische mensen  be-en veroordeel.
Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan dogmatisch als een negatief woord te zien, waarin ik vooral anderen veroordeel die vaste opvattingen hebben, niet vatbaar voor discussie waarin ik mezelf vergeef dat ik heb geaccepteerd en toegestaan zelf degene ben die anderen haar opvattingen wil opdringen en niet vatbaar ben voor andermans meningen die niet stroken met de mijne.
Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan niet te zien/begrijpen/realiseren dat het woord dogmatisch geleefd kan woorden als een neutraal woord waarin ik sta voor mijn levenswijze, mijn proces en dat ik op eigen wijze mijn levensweg volg volgens de leer van Desteni.

Herdefiënering:

Volgens de leer van Desteni op eigenzinnige wijze, consequent en staand voor wie ik wil zijn/worden, mijn proces/leven te leiden.

Dictatoriaal
dic=dik dictaat=school, beoordeling, tator=tater als scheldwoord, dictator=vader, tat=daad, tor.

meest uitspringend =tat

woordenboek: heerszuchtig, autoritair, autocratisch, despotisch, eigenmachtig, totalitair, regentesk, van een dictator.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan het woord dictator als negatief te zien, die gekleurd is door verhalen uit geschiedenisboeken waar volkeren onderdrukt worden in plaats van te zien/begrijpen/realiseren dat ik als dictator de alleenheerser ben van mijn proces/levensweg.

Herdefiniëring dictator – alleenheerser, de macht als kracht in handen nemen van mijzelf in proces/levensweg te leiden zonder van buitenaf te worden beïnvloed of mijzelf te beïnvloeden door mijn emoties/gevoelens of angsten.

Steevast
stee=stay, fast=snel/vast, stee=vaste plek of thuis, vast=gebonden/niet los/stevig, eva=eerste vrouw, thee, st=stil.

meest uitspringend = vast als stevig.

woordenboek: volgens vaste gewoonte, elke keer weer, bestendig.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan anderen te bewonderen die steevast, volhardend, consequent hun taken verrichten zonder gemopper en gemekker als backchat, waarin ik mezelf vergeef dat ik heb geaccepteerd en toegestaan het woord steevast nooit te hebben geleefd.

Herdefiniëring:
Elke keer vanuit een gegrondzijn/gewaarzijn staan en elke keer weer thuiskomen/terugkomen bij mijzelf, om zo alles volgens een vaste gewoonte terug te nemen naar mijzelf en dus te staan in mijzelf en als mijzelf.

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Dag 355 In een persoonlijkheid stappen

Eén van mijn persoonlijkheden is dat ik denk dat ik niet goed genoeg ben, geen kwaliteiten heb, minderwaardig ben of dat ik in alles middelmatig ben.
Laatst werd er gevraagd in de Desteni groep om onze kwaliteiten op te schrijven en ik kon niets bedenken, ik bedacht me ja, ik ben wel handig in sommige vaardigheden, maar dat is niet goed genoeg om het te vermelden, niet om over naar huis te schrijven.
Ik besprak dit laatst met mijn buddy dat ik om die reden niets had ingevuld en zij zag dat ik in een persoonlijkheid stapte, ik was op dat moment volkomen bezeten hiervan. Hierop vroeg ze wat ik het beste zou kunnen doen om erin te komen en ik wist het niet, het was helemaal blanco. Ik kreeg de suggestie om mijn voeten op de grond te zetten en te ademen, een basismethode die ik helemaal niet kon herinneren maar die me wel direct hielp om uit mijn mind te komen. Ik kreeg weer zicht op de situatie waarin ik verkeerde en kon afstand nemen en uit mijn mind komen. Ik vond het erg teleurstellend van mezelf dat ik niet zelf op het idee was gekomen na alle jaren Desteni I Process en dit laat me zien hoe negatief ik naar mezelf kijk. Hoeveel malen heb ik al beschreven dat ik mij een bepaalde emotie een verbintenis schrijf om te stoppen en te ademen?
Maar cool dat dit gebeurde, het laat me in ieder geval duidelijk zien in hoeverre ik in die persoonlijkheid stap, hoe ik er door beheerst wordt en hoe snel ik er ook weer uit kan komen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan het teleurstellend te vinden dat ik niet weet wat te doen op het moment dat de ander zegt dat ik in een persoonlijkheid stap terwijl ik al jarenlang proces loop, blogs heb geschreven met verbintenissen waarin ik mezelf stop en adem, in plaats van te zien/realiseren dat dit een cool moment van realisatie was waarin ik zo duidelijk kon zien wat er gebeurde toen ik mijn voeten op de grond zette, ademde en direct uit mijn mind kwam.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mezelf naar beneden te halen, teleurgesteld te zijn in mezelf als ik iets vergeet of bevangen ben door een gedachte of emotie.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan in een persoonlijkheid te stappen van iemand zonder kwaliteiten, niet goed genoeg en hierin zo bezeten te zijn dat ik niet meer weet wat te doen om eruit te komen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan deze persoonlijkheid serieus te nemen en te denken dat ik dat ben in plaats van te zien voor wat het is.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan de persoonlijkheid van niet goed genoeg zijn, iemand zonder kwaliteiten te zijn, mislukt te zijn te laten regeren in mijn leven en hierin mijzelf te blokkeren en niet over te gaan tot actie om van deze persoonlijkheid af te komen door hierover te schrijven, zelfvergeving en zelfcorrectie toe te passen.

Als en wanneer ik zie dat ik in een persoonlijkheid stap dan stop ik en adem. Ik realiseer me dat het heel eenvoudig is om uit die persoonlijkheid te stappen dor mijzelf te aarden, mijn voeten op de grond te zetten en diep te ademen en dat ik hierbij uit mijn mind kom. Ik ga met mijzelf de verbintenis aan deze persoonlijkheid te onderzoeken door aantekeningen te maken in een schriftje en steeds zelfvergevingen en correcties te schrijven.

 

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dag 354 Motivatie en opgeven

4. When you feel like quitting think about why you started.Ik kwam laatst op een punt van opgeven, opgeven van mijn proces en dat het mij aan motivatie ontbrak. Ik besprak dit met mijn buddy en zij herinnerde mij aan mijn startpunt, was dit misschien geladen met positieve energie? Ik dacht na en zag dat ik vaak iets begin met enthousiasme dat behoorlijk geladen is met positieve energie en dat deze positieve energie opraakt en uiteindelijk resulteert in negativisme.
Een voorbeeld dat ik tegenkwam in mijn DIP-assignment was dat ik ooit als kind naar de HBS ging en dat dit tot opwinding leidde, niet alleen bij mij maar ook door de reacties van mijn familie, met name mijn vader. Ik zou als eerste in de familie naar een middelbare schoolopleiding gaan, wat tot nu toe niemand gelukt was.
Het eerste schooljaar was echter een ramp, mede door de thuissituatie lukte het me niet te studeren en het eindigde in een advies van de school naar de MULO te gaan, daar dit te hoog gegrepen was. Mijn vader boorde me de grond in en ik schaamde me en veroordeelde mezelf. Vanaf die tijd heb ik het idee onbewust meegenomen in de rest van mijn leven, ik kwam er niet toe om iets te gaan studeren en ik kwam in aanraking met spirituele groepen waarbij ik kon rechtvaardigen voor mijzelf dat dit het enige is dat telt op aarde en niet de ontwikkeling van mijn intellectuele aspect.
Zo ook met mijn proces met Desteni, ik ben begonnen met een positieve energie, van wow dit is het, dit ga ik doen, eindelijk heb ik iets gevonden waar ik voor 100% achter kan staan, maar gaandeweg ging ik steeds minder doen, er kwamen steeds meer negatieve emoties over mijzelf, zoals gebrek aan zelfvertrouwen, vergelijking met anderen, ideeën dat ik niet goed genoeg was, te oud was om met mijn proces bezig te zijn, luiheid, uitstellingsgedrag zodat ik het programma dat ik als jong meisje had ontwikkeld kon voortzetten. Allemaal negatieve energieën die ik onbewust in mijn leven had meegedragen en onderdrukt. Want ik voelde de motivatie niet meer, de positieve energie was opgeraakt en nu leefde ik al die negatieve emoties.
Hierbij wil ik kijken naar het woord motivatie:
Motivatie, motief, reden om iets te ondernemen, beweegreden.
Motivatie is, simpel gezegd, de wil om iets te bereiken.
Als je veel motivatie hebt, heb je veel zin om iets te doen.

De vraag is, was mijn motivatie vanuit mijzelf en voor mijzelf of was de motivatie om wat te laten zien aan de wereld om mij heen? Er was mij al eerder de vraag gesteld, voor wie doe je je proces? Voor jezelf of voor anderen, misschien om te laten zien hoe goed je wel bent, hoe slim dat je Desteni hebt gevonden en als een van de weinigen een verandering kan bewerkstelligen? Ik denk het laatste. Het was een egopunt en niet zozeer mijzelf.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan vol enthousiasme aan nieuwe projecten te beginnen maar gaanderweg mijn motivatie te verliezen als ik niet gelijk voordeel behaal.
Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan te denken dat ik geen voordeel behaal omdat ik snel grote resultaten wil boeken, in plaats van op langere termijn te kijken.
Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mijn motivatie te verliezen en op te willen geven.
Ik vergeef mijzelf geaccepteerd en toegestaan vele malen mijn motivatie te hebben verloren omdat ik niet heb doorgezet maar heb opgegeven omdat ik dacht iets niet te kunnen, iets te kunnen leren of te ontwikkelen en mezelf als een mislukking te zien
Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mijn beweegredenen niet te onderbouwen in plaats van te zien dat ik met volhouden wel resultaten had kunnen boeken.
Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mijzelf te storten op een spirituele ontwikkeling omdat ik dacht dat dit het enige was wat telt in de wereld en mijn intellectuele vermogens niet te hebben ontwikkeld.
Ik vergeef mijzelf geaccepteerd en toegestaan  te hebben de weg van de minste weerstand te kiezen als ik niet direkt resultaten boek of als ik denk dat ik geen resulaten heb geboekt.
Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan een zelfprogrammering te hebben ontwikkeld van falen.
Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mijn startpunt te beginnen met een positieve energie die geijkt is op ego in plaats van mijn positieve gevoel te vergeven en te corrigeren.
Ik vergeef mijzelf dat ik niet heb geaccepteerd en toegestaan te zien/begrijpen/realiseren dat mijn startpunt bij iedere onderneming die ik begin, vol positief enthousiasme is en te eindigen in de polariteit van opgeven.
Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan negatieve emoties over mijzelf te hebben wat betreft mijn proces zoals gebrek aan zelfvertrouwen, vergelijking met anderen, ideeën dat ik niet goed genoeg ben, te oud ben, luiheid en uitstellingsgedrag, waarin ik mezelf vergeef toegestaan en aanvaard te hebben de preprogrammering van vroeger voort te zetten.
Ik vergeef mijzelf dat ik geaccepteerd en toegestaan mijzelf te saboteren in mijn proces waarin ik mezelf vergeef toegestaan en aanvaard te hebben geen inspanning te leveren om de tools te gebruiken die mij zijn gegeven door Desteni.
Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mijzelf te schamen en te veroordelen dat ik goud in handen heb en dit niet te gebruiken voor mijn zelfontwikkeling.
Als en wanneer ik zie dat ik wil opgeven, dan stop ik en adem. Ik realiseer me dat ik kan kijken naar mijn startpunt, de emoties/gevoelens kan vergeven en verder te gaan met mijn proces of eventuele andere ondernemingen.
Ik ga met mijzelf de verbinding aan mijn motivatie te herzien en ondersteuning te vragen als ik wil opgeven zodat ik een en ander duidelijk voor mezelf kan krijgen.
Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

dag 353 Herdefiniëring van (daad)kracht, heilzaam en verzachtend

In mijn vorige blok noemde ik de woorden (daad)kracht, heilzaam en verzachtend zoals die als ondersteuning dienen bij het gevoel van verlaten te zijn.
In deze blog wil ik de woorden voor mijzelf herdefiniëring.

 

(Daad)kracht: vermogen om snel en goed je plannen uit te voeren, aandrift, doortastendheid, energie, esprit, fut, kracht, momentum, ondernemingsgeest, ondernemingslust, puf, werklust.

Hiervoor mijn zelfvergevingen:

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan te denken dat ik geen daadkracht, doortastendheid, werklust, puf en ondernemingslust heb.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan me vaak geblokkeerd te voelen om iets te ondernemen, waar ik in eerste instantie enthousiast voor ben geweest, maar waarbij ik het toch niet doe.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan niet te zien/begrijpen/realiseren dat ik wel de kracht heb in mijzelf maar hem niet gebruik.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mijn krachten te gebruiken als energie die voortkomt uit mijn geest bewustzijnssysteem, zoals opwinding, ongeduld, boosheid, nervositeit, spanning en andere emoties in plaats van mijn levensenergie te gebruiken.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mijn kracht aan anderen te willen ontlenen omdat ik denk dat de ander sterker en meer is dan mijzelf.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan me altijd als een kind gevoeld te hebben die gesteund wil worden door ouders of anderen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan niet te zien/begrijpen/realiseren dat daadkracht voortkomt uit het nemen van een eerste stap en dan de volgende in plaats van stil te blijven staan en te wachten op de kracht.

Heilzaam: curatief, de gezondheid bevorderend, geluk bevorderend, geneeskrachtig, genezing aanbrengend, geschikt, gezond, goed, nuttig, raadzaam, voorspoed brengend, weldadig, zegenrijk.

Als ik het woord heilzaam uitspreek voel ik een genezend effect, ik voel een kalmte, stabiliteit en tegelijkertijd voel ik ruimte.

Verzachtend: onthardend, rustig makend, troosten, temperen, verlichten, versoepelen.

Als ik het woord verzachtend uitspreek voel ik me rustig, lichter en getroost. Het haalt het harde gevoel van verlaten en eenzaam weg.

Als en wanneer ik me verlaten, eenzaam voel spreek ik de woorden kracht, heilzaam en verzachtend uit. Ik realiseer me dat ik niet meer het kleine kind ben dat zich verlaten voelt maar dat ik nu door de woorden uit te spreken me vrij kan maken van het gevoel van eenzaamheid en verlatenheid.

Aanvullende zelfvergevingen voor het gevoel verlaten te zijn:

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan me verlaten te voelen door mijn ouders, die er niet waren als ik ze nodig had, waarin ik mezelf vergeef dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mijn ouders te vergeven die dankzij hun programmering niet in staat waren dit te voorkomen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mijn kinderen het gevoel te hebben gegeven dat ze zich verlaten hebben gevoeld, omdat ik er niet was wanneer ze me nodig hadden of omdat ik niet zag dat ze me nodig hadden.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mijzelf te hebben verlaten door mijn preprogrammering van de geest en iedere dag voorbij te hebben laten gaan zonder op te staan of te veranderen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan de mindere versie van mijzelf te leven omdat het makkelijker was om mezelf te verlaten zonder iets te doen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan niet de beste versie van mijzelf te hebben geleefd in plaats van mijzelf te creëren als de beste versie van mijzelf.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan dat het gevoel van verlaten zijn emoties teweegbrengt van inferioriteit, onzekerheid, zelfveroordeling, waarin ik me afhankelijk gedraag naar anderen.

Onderstaande interviews kan ik van harte aanbevelen.

  1. Abandoned – Atlanteans – Part 478
  2. Abandoned (Part 2) – Atlanteans – Part 479
  3. Abandoned: Self-Forgiveness and Correction – Atlanteans – Part 480
  4. Abandoned: Conclusion – Atlanteans – Part 481

 

 

 

 

 

  1. Abandoned – Atlanteans – Part 478
  2. Abandoned (Part 2) – Atlanteans – Part 479
  3. Abandoned: Self-Forgiveness and Correction – Atlanteans – Part 480
  4. Abandoned: Conclusion – Atlanteans – Part 481

 

 

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

dag 352 Het gevoel verlaten/eenzaam te zijn

Een poos geleden had ik een Kinesiologie sessie met Kim Amourette omdat ik pijn voelde in mijn linker zijkant. Zij vertelde me dat het personage gekenmerkt is door emoties zoals: verlaten, eenzaam, machteloos, furieus en dat ik niet leuk/interessant genoeg bent met betrekking tot relaties. ‘Ik geloof dat bepaalde mensen speciaal zijn’ en ‘ik geloof dat ik niet leuk/interessant genoeg ben’,

Ze testte uit dat de geloofssystemen op quantum geestelijk en quantum fysiek niveau in mijzelf bestaan, dus niet iets is dat ik echt kan zien in mezelf omdat het op zulk diep niveau geïntegreerd is en hier zou ik dan ook moeten kijken naar herinneringen van mijn kindertijd waarin ik deze geloofssystemen hebt opgebouwd — dat ik niet leuk/interessant genoeg bent met betrekking tot relaties, herinneringen waarin je in dat personage van eenzaamheid ging.
Na lang nadenken kwam ik op verschillende situaties uit waar bleek dat ik in dit personage ging, dat was op 1 jarige leeftijd toen mijn broertje werd geboren en ik voor maanden lang met mijn oma meeging, een keer dat mijn moeder me te laat kwam ophalen bij de kleuterschool en ik zelf naar huis ben gegaan, een keer dat ik meedeed op school met een bloembollen wedstrijd en ik bij het inleveren erachter kwam dat mijn bloembollen bijna 10 cm korter waren dan van de andere kinderen. Ook werd ik een keer door een vriendinnetje uitgenodigd de klassen rond te gaan op haar verjaardag waarbij ze op het laatst iemand anders koos.
Ik zie ook diverse situaties die hierop volgen als ik ouder ben wanneer het met vriendjes te maken heeft die plots interesse toonden voor mijn vriendinnen.
Het is dus een aaneenschakeling van een programmering die in mijn jonge jaren heeft afgespeeld en waar ik nu wat glimpen van te zien krijg.

Nu zag ik deze week voor de eerste keer dit personage te werk gaan, eigenlijk zag ik het pas achteraf. Plots kreeg ik het idee dat een paar familieleden zich tegen me keerden.
Toen ik dit later met mijn buddy besprak kon ik zien dat ik mezelf verlaat in dit soort situaties en er werden enkele patronen zichtbaar die ik mezelf aandeed zoals:
kritiek op mezelf, mezelf tegenwerken, mezelf afwijzen.

Hierbij zal ik voorbeelden noemen en zelfvergeving schrijven.

Het parkeren lukte niet omdat mijn auto op een heuveltje stond.
Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mezelf af te wijzen, kritiek te hebben op mezelf omdat het me niet lukte de auto te parkeren op een heuveltje, in plaats van e zien/begrijpen, realiseren dat ik weinig ervaring heb in het parkeren van een auto op een heuvel.

Iemand zei sommige mensen nemen een hond zonder te denken aan consequenties.
Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan kritiek te hebben op mezelf omdat ik een hond heb genomen zonder me te realiseren of de soort hond wel past in mijn leven, of ik de nodige opvang/achterban heb om in te springen als ik er niet ben, waarin ik mezelf vergeef dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mezelf nu te verwijten dat ik een andere baas  moet zoeken voor de hond.

Een fout gemaakt in breiwerk.
Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mezelf tegen te werken/af te wijzen omdat ik een fout heb gemaakt in mijn breiwerk, wat ik moet uithalen en opnieuw moet breien, terwijl het een probleem is wat eenvoudig op te lossen is.

Een meningsverschil met de huiseigenaar omdat we een probleem hebben met de wasmachine, waarin ik mezelf verwijt dat ik het huis te snel genomen heb.
Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mezelf te verwijten dat ik de flat te snel heb genomen omdat de huiseigenaar niet bereid is de reparatie voor de wasmachine voor zijn rekening te nemen, terwijl ik heb afgesproken dat alle reparaties voor onze rekening zijn en er weinig tot geen appartementen te huur zijn waar honden zijn toegestaan.

Als en wanneer ik zie dat ik mezelf afwijs, kritiek heb op mezelf, waarin ik mezelf tegenwerk dan stop ik en adem. Ik realiseer me dat ik hierdoor een gevoel van verlatenheid en eenzaamheid creëer en me hierin machteloos en furieus voel.
Ik ga met mezelf de verbintenis aan iedere keer als ik mezelf afwijs, kritiek heb op mezelf, of mezelf tegenwerk ik zelfvergeving zal uitspreken, mezelf te omhelzen tot ik gestopt ben met dit patroon.

De woorden die ik zal uitspreken zijn (daad)kracht, heilzaam en verzachtend.

Ik zal in een later blog de woorden herdefiniëren.

Hierbij de links naar de interviews die mij geassisteerd en ondersteund hebben.

https://eqafe.com/p/abandoned-self-forgiveness-and-correction-atlanteans-part-480

https://eqafe.com/p/abandoned-part-2-atlanteans-part-479

 

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

dag 351 Herdefiniëring van het woord bescherming

In deze blog wil kijken naar het woord bescherming. Ik wil mezelf regelmatig beschermen tegen de boosheid van anderen. Tot nu toe heb ik bescherming geïnterpreteerd als terugslaan, in een reactie gaan van aanvallen of weglopen.

Als ik naar de het woord bescherming kijk, wat zegt het woordenboek hierover:
afdekken, afschermen, afschutten, begunstigen, behoeden, behouden, beschutten, beveiligen, bewaken, bewaren, verdedigen.

Als bescherming duidt men maatregelen aan, die een te beschermen object of persoon  voor de gevolgen van een gevaar behoeden. Zo beschermen dijken het erachter liggend land tegen overstroming.

Hiervoor de volgende zelfvergevingen:

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan als iemand boos wordt het woord bescherming te interpreteren als terugslaan, zelf boos worden, waarin ik mezelf vergeef dat ik niet heb geaccepteerd en toegestaan te zien/begrijpen/realiseren dat de boosheid die ik uit naar de ander mezelf vergiftigt met negativiteit als boosheid en tenslotte verdriet waarin ik spijt heb me te laten gaan en me te laten meeslepen met de emotie van de ander.

Ik vergeef mijzelf dat ik niet heb geaccepteerd en toegestaan het woord bescherming te zien/begrijpen/realiseren als een scherm dat tussen mij en de ander staat waarin ik mezelf niet hoef te laten raken, kwetsen, pijnigen door de ander maar waarin ik kalm, stabiel en in eenheid met mezelf en de ander kan staan.

Ik vergeef mijzelf dat ik niet heb geaccepteerd en toegestaan het woord bescherming te zien als een verdediging maar als een aanval naar de ander waarmee ik hetzelfde doe als de ander en mijn gewaarzijn verlies in het terugslaan, raken, kwetsen van de ander in plaats van hier en nu aanwezig te zijn.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan als iemand boos op mij wordt, bij mij de stoppen doorslaan en ik mijzelf niet meer bescherm tegen de boosheid van de ander maar dat ik die voed door te argumenteren in een reactie van angst en boosheid.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan angst te voelen als iemand boos op me is, zoals ik als kind angst voelde als mijn vader boos op mij was of of op mijn moeder, waarin ik haar probeerde te beschermen door zelf furieus te worden en het voor haar op te nemen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mijn angst voor boosheid te onderdrukken zoals ik dat voorbeeld heb genomen van mijn moeder en dit door de jaren geleefd heb als een patroon.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan het woord bescherming te leven als een bescherming voor mijn ego in plaats van bescherming van het leven zelf.

Als de ander boos op mij is dat stop ik en adem.
Ik ga met mijzelf de verbintenis aan het woord bescherming te leven in gelijkheid met mezelf en de ander en niet in de verdediging te gaan door zelf boos te worden, of de ander met mijn woorden terug te slaan. Ik realiseer me dat ik mezelf kan beschermen door bij iedere keer dat de ander boos op me is eerst zelfvergeving toe te passen en stabiel te blijven zodat ik met de ander in gesprek kan komen zonder in de energie van de ander te gaan.

 

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

dag 350 Hoe leef ik het woord behulpzaam?

In een chat met Kim Amourette (Kinesiologie) zag zij dat ik het woord behulpzaam op een manier leef van polariteit. Ik zie het woord behulpzaam als positief, dat wil zeggen dat ik in een polariteit participeer van positief/negatief.

Een voorbeeld is dat ik iemand en mijzelf behulpzaam wilde zijn in het vinden van een appartement en dat dit niet in goede aarde viel, want de ander wilde (nog) niet verhuizen en werd boos op mij, daarna ging ik onmiddellijk in een reactie van afkeuring en beoordeling wat ik direct onderdrukte en vervolgens op de ander projecteerde.

behulpzaam (bn):bereidwillig, dienend, dienstvaardig, gedienstig, helpend, hulpvaardig, voorkomend 

Wat me direct opvalt is dat als ik behulpzaam ben geweest, dat ik ten eerste niet heb gevraagd of mijn hulp gewenst was en ten tweede verwacht ik ook dankbaarheid van de ander. Vaak heeft de ander ook niet om mijn hulp gevraagd en is dus ook misschien niet gediend van mijn hulp. Ik ben vaak trots op mijn acties en wil daar waardering voor hebben.

Hiervoor zelfvergevingen:

Ik vergeef mijzelf  dat ik heb geaccepteerd en toegestaan ik het woord behulpzaam te leven  in een positieve zin, dat als gevolg heeft dat ik in een polariteit participeer zodat er een negatieve kant aan hangt.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan dat ik dankbaarheid verwacht als ik behulpzaam ben en als ik dat niet krijg dat ik degene afkeur/beoordeel.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan de afkeuring/beoordeling te onderdrukken en te projecteren op de ander, waarin ik denk/zie dat de ander mij afkeurt en beoordeelt terwijl ik het in feit zelf doe.

Ik vergeef mijzelf dat ik niet heb geaccepteerd en toegestaan de ander te vragen of zij mijn hulp kunnen gebruiken.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan de negatieve kant van de polariteit van behulpzaam als afkeuring/beoordeling te onderdrukken, waarin ik mijn lichaam belast.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mijn lichaam te belasten met afkeuring en beoordeling van de ander als ik niet gewaardeerd wordt voor mijn behulpzaamheid.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan hulp aan anderen te willen bieden terwijl er niet om gevraagd wordt omdat ik graag geapprecieerd wil worden.

Ik vergeef mijzelf dat ik niet heb geaccepteerd en toegestaan te zien/begrijpen/realiseren dat ik de appreciatie aan mijzelf kan geven maar die te zoeken bij anderen.

Met dank aan Kim Amourette, zie onderstaande video.

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

dag 349 Hoe te weinig informatie tot een conflict leidt

In de loop der jaren van mijn proces kom ik er steeds meer achter dat ik onvoldoende communiceer en te weinig achtergrond informatie geef als ik iets meedeel. Dit gebeurde ook laatst toen ik iemand mededeelde, die al gestresst was, dat ik een haakje nodig had voor de kapstok omdat het was afgebroken. De persoon in kwestie werd boos op me omdat hij een bepaald beeld kreeg van een kapstok die niet meer te repareren was en die wij als huurder zouden moeten vervangen. In feite was het een kleine reparatie die met een paperclip hersteld kon worden en als ik duidelijker was geweest in mijn omschrijving dat het slechts het opendraaien van een paar schroeven was geweest, dan had het conflict dat ontstaan was niet hoeven te gebeuren. Ik werd boos op de ander omdat het in mijn ogen een kleine, makkelijke reparatie was die eenvoudig te verhelpen was maar door mijn gebrek aan achtergrondinformatie leek het allemaal erger dan het was. Ik kreeg de schuld van het euvel omdat de kapstok te zwaar behangen was en dat veroorzaakte bij mij de boosheid, ergernis en onbegrip.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan te weinig achtergrondinformatie te geven als ik iemand vraag om een haakje te kopen om de kapstok te repareren.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan geen consideratie te hebben met een persoon die al gestresst is en kort door de bocht ben als ik vraag een haakje mee te brengen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan boos te worden op de ander terwijl ik zelf een verkeerd beeld heb geschetst van de situatie.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan angst te voelen als ik om een gunst vraag aan de ander die gestresst is en daarom een korte onvolledige beschrijving geef van wat ik nodig heb dat tot consequenties leidt.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan onvolledig te zijn in mijn informatie en alles zo kort mogelijk zeg en beschrijf omdat het lijkt dat ik er dan snel van af ben.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan niet te zien/begrijpen/realiseren dat ik onbegrip bij de ander creëer als ik niet genoeg achtergrondinformatie geef.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan te denken dat ik alles kort en bondig moet zeggen maar hierdoor zaken over het hoofd zie en onvolledig ben.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan  een patroon van mijn vader te hebben gekopieerd die vaak in korte bewoordingen opdrachten gaf en korte commando’s gaf als hij iets van me wilde.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan boosheid, ergernis en onbegrip te projecteren op de ander in plaats van in mijzelf te zien wat er is misgegaan en wat er anders had kunnen zijn.

Als en wanneer ik de ander iets wil vragen od mededelen dan stop ik en adem. Ik realiseer me dat ik vaak tekort schiet in mijn communicatie en belangrijke zaken achterwege laat als gevolg van een gepreprogrammeerd patroon. Ik ga met mijzelf de verbintenis aan zaken die aan de orde zijn zijn volledig en uitgebreid mogelijk te communiceren zodat er geen misverstand hoeft te bestaan. Ik zal hierbij het woord volledig leven.

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

dag 348 Eten wat de pot schaft, of niet?

Wij, mijn broer, zus en ik moesten thuis van alles een beetje proeven, dat was een eis die mijn vader stelde, wat heeft geresulteerd dat ik (bijna) alles lust wat de pot schaft. Eten stond bij ons thuis hoog in het vaandel, het was soms allemaal een beetje te veel van het goede, in die tijd werd er ook niet gekeken (jaren 50/60) wat gezond en voedzaam was. Met die waarden en normen ben ik grootgebracht en nu vind ik het moeilijk als mijn kleinkinderen vaak hun neus ophalen voor wat ik kook. Ik probeer altijd een gezonde, gevarieerde maaltijd op tafel te zetten, zo maakte ik laatst kleine gebakken visjes met gekookte bieten en een salade van het bietenblad. Mijn kinderen lusten ook bijna alles en vinden meestal ook alles lekker wat ik kook. Nu wilde mijn kleinkinderen dit niet eten en liepen weg van tafel zonder er een hap van te proeven en ik ergerde me aan hun gedrag. Mijn dochter nam het eten later mee naar huis en zei dat ze het thuis wel zouden opeten, wat soms wel eens gebeurt, behalve nu. hiervoor wil ik zelfverwevingen schrijven en zelfcorrectie toepassen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan de normen en waarden van mijn ouders te kopieëren en mijzelf te programmeren met de ideeën van mijn ouders/voorouders en dit aan mijn kinderen door te geven als zijnde de beste manier om kinderen alles te leren eten.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan te denken en te geloven dat kinderen alles zouden moeten lusten en eten zonder mezelf af te vragen of het voedsel wat ik geef voor hun lichaam de juiste ondersteuning geeft.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan de mening en de overtuiging te hebben dat als kinderen alles mee-eten ik geslaagd ben, waarin ik mijzelf vergeef dat ik heb geaccepteerd en toegestaan waardering van een ander te willen die ik mijzelf niet geef.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mij te irriteren als kinderen zonder iets te eten van tafel weglopen om te gaan spelen/of iets anders te doen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mij te irriteren als kinderen kort voor het eten tussendoortjes te eten krijgen waardoor ze niet kunnen deelnemen aan de maaltijd omdat hun honger gestild is.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mijn kleindochters verwend te vinden omdat ze altijd vragen naar iets lekkers.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan mijn dochter te veroordelen dat ze niet gevarieerd kookt en de kinderen dus niet de gelegenheid geeft meer smaak te ontwikkelen zoals ik dat met mijn kinderen heb gedaan, waarin ik mezelf vergeef toegestaan en aanvaard te hebben te denken dat alleen mijn manier de goede is.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan chagrijnig te zijn als mijn kleindochters niets willen eten en dan in een emotionele reactie te zijn in plaats van zonder oordeel in stabiliteit met hen hierover te praten.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan het vervelend te vinden als X in de verdediging gaat als ik haar hierover aanspreek terwijl ikzelf mijn eigen standpunt en mening aan het verdedigen ben.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan het gedrag van mijn vader te hebben gekopieerd die altijd zei dat hij een hekel had aan kinderen die niets lusten.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan bang te zijn dat mijn kleindochters niet voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen en dat hierdoor tekorten ontstaan.

Ik vergeef mijzelf dat ik niet heb geaccepteerd en toegestaan te zien/geloven/realiseren dat iedere reactie/emotie in ons lichaam meer schade toebrengt, dan dat we in een stabiele, kalme toestand de maaltijd delen.

Als en wanneer mijn kleindochters weigeren mee te eten aan tafel dan stop ik en adem. Ik realiseer dat ik alleen in een kalme, stabiele toestand met hun een gesprek over de voedzaamheid kan hebben en de gevolgen van suikers en additieven. Ik realiseer me dat ik vaak reageer vanuit een gepreprogrammeerde staat en ideeën van mijn ouders heb overgenomen. Ik realiseer me dat kinderen niet alles willen eten wat ik ze voorzet en dat ze dichter staan bij de behoefte van hun lichaam.
Ik ga met mijzelf de verbintenis aan mijn kleindochters voor de maaltijd uit te nodigen en hen zonder reacties te begeleiden, waarbij ik hun uitleg zal geven over het belang van een voedzame maaltijd.

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , | 1 reactie